De Schapendoes Club

De Schapendoes Club is op 07-08-2009 opgericht door een aantal liefhebbers en samenwerkende fokkers en is op 19-08-2009 ingeschreven bij de K.v.K. onder nr.01160964 en sinds 11 mei 2010 erkend door de Raad van Beheer.

De Schapendoes Club is een democratische club, voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse Schapendoes en heeft als doelstelling om liefhebbers en fokkers bij elkaar te brengen, het uitwisselen van gegevens betreffende gezondheid, karakter en uiterlijk te stimuleren, om zo tot een verantwoord fokbeleid te komen zonder betutteling.

Om dit doel te bereiken organiseert de Schapendoes Club evenementen voor onze leden om op een ontspannen manier met elkaar kennis te maken, de hond te laten beoordelen en kennis te vergaren. Zoals de Beoordelingsdag in het voorjaar (meestal in mei), het Doezentreffen in het najaar (meestal september) en diverse wandelingen in de regio’s.
De Schapendoes Club kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het deelnemen aan  de door de Club georganiseerde activiteiten en evenementen.

Als u lid bent van de Schapendoes Club en een Facebook account heeft kunt u ook lid worden van de besloten Facebookpagina: Facebook groep Schapendoes Club

Bestuur & Commissies

Onze rasvereniging heeft gelukkig diverse leden die zich op diverse manieren inzetten voor onze Schapendoes Club, hieronder een overzicht:

Voorlopig graag alle mail (voorzitter, secretaris zijn wel actief maar worden niet gelezen) richten aan:  penningmeester@schapendoesclub.nl

Bestuur:
Voorzitter:
J. Wierda-Gorter (Interim)
voorzitter@schapendoesclub.nl

Secretaris:
Peter Wierda (Interim)
secretaris@schapendoesclub.nl

Penningmeester:
Jolanda Lanting (Interim)
penningmeester@schapendoesclub.nl

Fokbegeleiding:
info@schapendoes.net

Fokcommissie:
fokkers@schapendoesclub.nl

 

Regio Contactpersonen

Provincies Drenthe en Groningen:
Karin Hazendonk
06-2147 8166


Reglementen en Formulieren

Nieuwe leden

Wilt u lid worden van de Schapendoes Club? Vult u dan dit formulier in en stuur het naar onze penningmeester: penningmeester@schapendoesclub.nl of per post naar het huisadres vermeld op het formulier.
Nieuw Lid worden

Contributie
Eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid: € 16,- per jaar   Aanmelding na 30 juni € 8,-
Contributie gezinslid: € 8,-  per jaar   Aanmelding na 30 juni € 4,-
Fokkersvermelding: € 10,- per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en) op de website voor max.14 weken per nest

Regio Bank Klazienaveen t.n.v. “de Schapendoes Club”
IBAN nr. NL50 RBRB 0920 7031 51
BIC RBRBNL21

Noodopvang en herplaatsingen

Gelukkig is het niet zo vaak nodig, maar het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat er met spoed een opvang gevonden moet worden voor een schapendoes. Of dat de situatie in het gezin helaas zodanig is dat voor de bestwil van de Schapendoes gekozen wordt en er een nieuwe gouden mand gezocht moet worden.

We hebben één van onze leden, Monique van ’t Hof, bereid gevonden om hier in te bemiddelen voor onze leden. En daarnaast zoeken wij vrijwilligers die (inden nodig) de opvang voor een doesje (tijdelijk) op zich willen nemen, ook zij kunnen in contact treden met Monique.

Alle kosten die verbonden zijn aan de noodopvang zoals b.v. voer en dierenartskosten e.d. zijn voor de eigenaar en als de situatie thuis dusdanig is dat de hond niet terug naar huis kan, wordt er geholpen met het vinden van een nieuwe eigenaar en kan de hond op de herplaatsing lijst geplaatst worden, maar ook dan zijn de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden voor de eigenaar.

Voor deze noodopvang en herplaatsingen kan je dus contact opnemen met Monique van t Hof,

tel: 078-6745280 of 0610075718

monique@praktijkbenji.nl